2015 Drawing Competition organized by “YOSHINOYA” :

Our students took part in the “遊樂豚繪畫比賽2015” organized by YOSHINOYA (吉野家). The results were as follows :

Outstanding Awards:

2D To Chun Wang ; 2C Hung Tsz Yi ; 2C Lee Ka Kei ; 4A Chu Yan Kei.

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg